CSR Event 2020


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สามัคคีสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตอบแทนและช่วยเหลือสังคม ดังที่ได้แสดงออกโดยการบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรหลายแห่ง ในปีนี้ ทางสมาคมฯ ตัดสินใจที่จะก้าวไปอีกขั้น โดยจัดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย

ค่ายจิตอาสานี้จะจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำในระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเขียนและวาดคำสอนในจุดต่างๆ การสร้างสนามเด็กเล่น และการบูรณะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน

ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์และ/หรืออุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ระบุในตารางด้านล่าง (รายได้ส่วนเกินจะนำไปสมทบทุนค่าจ้างครูอัตราจ้างและบริจาคให้แก่โรงเรียน)

หมายเหตุ: หากท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษี โปรดกรอกแบบฟอร์มการรับบริจาคหลังการโอนเงิน


Samaggi Samagom has always recognised the importance of giving back to the society, as reflected in the many public donations made in our name over the years. This year, we have decided to take it a step further by organising a CSR trip to extend a helping hand to the local community in our home.

The destination of the trip is a local school in Kanchanaburi named Baan Toong Krabam school (โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ). The trip will take place from the 12th to the 13th of September 2020. Our main objective is to improve the school’s condition, and to this end, we plan to carry out a series of tasks such as brain-based learning mural painting, assisting with the construction of the playground, and renovating some of the school’s facilities.

To facilitate this project, Samaggi Samagom kindly asks for your support. Any kind of donations will be highly appreciated. Please refer to the table below for examples of what will be useful. (All excess donations will go towards paying the salaries of contract teachers at the school)

สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่
ชื่อบัญชี: นายสรวิชญ์ อ่อนสอาด
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี: 679-6-16755-4

Please make donations to Chief Financial Officer
Bank: Krung Thai Bank
Account name: Mr.Sorawit Onsaard
Account number: 679-6-16755-4

โปรดกรอกแบบฟอร์มการรับบริจาคหลังการโอนเงิน
Please fill in the donation form after your donation

สำหรับการบริจาคสิ่งของ หรือประสงค์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสามัคคีสมาคม
If you are looking to donate physical items or need further information, please contact Samaggi Samagom.

รายการสิ่งของที่รับบริจาคDonations will include
เงิน
สมุดกราฟ
กระดาษ A4
น้ำยา/เทปลบคำผิด
USB WIFI
หน้าจอคอมพิวเตอร์
เครื่องเขียน
สมุดโน๊ต
บอร์ดเกมส่งเสริมการเรียนรู้
ขนมขบเคี้ยว
เสื้อผ้าและรองเท้า
Cash donations
Graph notebooks
A4 paper
Liquid paper
USB WIFI
Computer monitors
Stationaries
Lined notebooks
Board games to enhance learning
Snacks
Shoes and clothes