ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง กําหนดการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษาไทย ในสหราชอาณาจักรทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูถัมภ์ รุ่นที่ ๑๒๑ ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ท่านสามารถสมัครเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง หรือ เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ โดยสามารถติดตามไทม์ไลน์การเลือกตั้งได้ด้านล่างนี้