ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง กฎการออกเสียงและระเบียบการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง กฎการออกเสียงและระเบียบการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทางคณะกรรมการการเลือกต้ังใช้แบบถ่ายโอนคะเเนนเสียงเเละได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้ง โปรดตรวจสอบสิทธิการออกเสียงก่อนการลงทะเบียนเลือกตั้ง ตรวจสอบสิทธิการออกเสียง ลงทะเบียนเลือกตั้ง ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันว่ามีสิทธิ์ออกเสียงไม่เกิน 3 วันหลังลงทะเบียน และลิงก์สำหรับการโหวตจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลของท่านในวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 เวลา 9.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร การเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ จะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 เวลา 9.00-17.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร ผ่านเว็บไซต์ opavote.com สำหรับข้อมูลกฎการเลือกตั้งโดยละเอียดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้ทางลิ้งค์ด้านล่าง