ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรที่สนใจลงสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๑