Prunus avium and Prunus × Yodoensis

Pink is a Spring Colour – พรรณชมพู

ซากุระ? Cherry blossom? นางพญาเสือโคร่ง? ดอกไม้สีชมพูที่บานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลินี้ต่างกันตรงไหน? แล้วเราควรเรียกดอกไม้เหล่านี้ว่าอะไรดีนะ?