Posted on

การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่นที่ ๑๒๐ ลงวันที ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคม ฯ รุ่นที่ ๑๒๐ สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆตามเอกสารด้านล่าง และสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเวลา สหราชอาณาจักร

กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/tNR7fVQpt14TjBZv6 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ election@samaggisamagom.com

ดาวน์โหลดประกาศฉบับนี้ในรูปแบบ PDF